Persoonlijke ontwikkeling

Loopbaancoaching en outplacement

Werk je in een bedrijf of (semi) overheidsinstantie – met evt. recht op een loopbaanbudget? En zit je in je loopbaan of huidige (aflopende) functie een beetje vast, met de vraag hoe je hier mee om moet gaan? Wellicht wil je zelfstandig worden of je carrière eens een geheel andere richting geven? Ben je al langer ontevreden over je huidige werk- en levenssituatie waar je niet meer goed uitkomt? EVM kan jou (ook als ZZP’er) ondersteunen en het gehele traject door begeleiden bij deze uitdagende, nieuwe zoektocht.

Hoe pakken we dat aan?

Door middel van een aantal persoonlijke gesprekken i.c.m. testen op het gebied van persoonlijke wensen, karakter, vaardigheden, interesses en affiniteit komen we tot een helder overzicht van jouw mogelijkheden en kansen. Met dit profiel waarin je gevoel krijgt met zelfkennis, je toekomst en gerichte marktoriëntatie, gaan we naar de volgende stap: Een plan van aanpak, met volledige begeleiding inclusief evt. sollicitatieondersteuning, en waar nodig tot outplacement aan toe.

Advies in persoonlijke ontwikkeling

Het is natuurlijk prettig als je ondersteuning krijgt in dit spannende traject, maar het zou ook fijn zijn als je als persoon hierin meegroeit. Dat wil zeggen dat je in de toekomst jezelf kan bijsturen, op de juiste momenten de juiste (loopbaan)keuzes maakt en zo de regie over je eigen leven behoudt. Zo hou je ook zicht op de arbeidsmarkt en de actuele mogelijkheden. En zo word je als mens ook weer een stuk gelukkiger.

Wat voor testen kunnen we doen?

Een nieuwe richting kiezen is afhankelijk van veel factoren. Hoe ben jij als mens, waar liggen je sterke punten en is daar misschien nog een extra opleiding voor nodig. We testen bijvoorbeeld op:

  • Persoonlijkheid in relatie tot werk(omgeving)
  • Capaciteit en vaardigheden, op diverse fronten
  • Beroepskeuze- en sectoren i.v.m. arbeidsmarktverkenning
  • Studiekeuze
  • Werkwaarden
  • SWOT analyse (Sterke en zwakkere punten, mogelijkheden en risico’s)
  • Werkstijl

Werkwijze

Ons ontwikkeladvies is een persoonlijk traject dat bestaat uit meerdere gesprekken. Het advies wordt samen met jou opgesteld en geeft een goed inzicht in het toekomstperspectief van je huidige werk en je persoonlijke (loopbaan)mogelijkheden. Gezien het belang van goede informatie over je kansen op de huidige, onzekere arbeidsmarkt, maakt een arbeidsmarktscan onderdeel uit van het plan. Bij  deze arbeidsmarktscan is wellicht een subsidiebedrag van € 700,- mogelijk. Om de drempel voor jou zo laag mogelijk te houden, loopt de aanvraag van de subsidie en de betaling ervan via EVM.