Betrokkenheid stimuleert!

EVM Arbeidscoaching heeft jarenlange ervaring in persoonlijke coaching en verzuimbegeleiding van mensen met een – tijdelijke of permanente – arbeidsbeperking. Dat geldt binnen het gehele Sociale-, Onderwijs- en Werkgeversdomein. EVM ondersteunt en motiveert, in elk project, alle betrokken partijen, waarbij uiteraard de cliënt centraal staat! Onze gedachte is dat op deze manier het beste resultaat kan worden behaald. Want het blijkt in de praktijk dat met betrokkenheid en wilskracht iedereen … ergens héél goed in is! 

Werkwijze

EVM werkt – altijd met de persoonlijke behoefte van de cliënt als uitgangspunt – volgens de basis-methodiek ‘Supported Employment’. Een methode die zich richt op het ondersteunen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een regulier betaalde baan. Maar ook verdere begeleiding tijdens die baan en bij behouden van die baan, met de volgende stappen:

Stap 1:  Assessment/Coachingsplan
Stap 2:  Jobfinding
Stap 3:  Baananalyse
Stap 4: Jobmatching
Stap 5:  Coaching on the Job
Stap 6:  Ongoing support / Nazorg

Uitgangspunten EVM

Het methodisch en oplossingsgericht coachen van de doelgroep(en) in het realiseren van duurzame plaatsingen of een snelle terugkeer van werknemers in werkhervatting, dat is de basis. Daarbij werken wij volgens diverse gerespecteerde methodieken; Ervaringsleer Kolb, Dariuz Assessment, Loonwaarde meting, Autisme Vriendelijk en Duurzaam-gericht Coachen. Methodieken die wij persoonsgebonden en in samenspraak met de klant/opdrachtgever inzetten. Daarbij behoudt de Cliënt/Opdrachtgever altijd de regie!