Brede ervaring - betrouwbare partner

Door onze brede ervaring op het gebied van Jobcoaching, Re-integratie én Verzuimbegeleiding is EVM een graag geziene partner bij zowel Sociale-, Onderwijs- als Werkgeverspartijen. Oprechte betrokkenheid en empathische kwaliteiten zijn toegevoegde waardes die door het gehele traject resultaten laat zien.

Jobcoaching

Jobcoaching wordt vaak ingezet om (jonge) mensen – met een arbeidsbeperking – aan het werk te helpen. Het is een individuele ondersteuning, mogelijk al direct vanuit het onderwijs, die vaak wordt begeleid door de gemeente of het UWV. Het doel van EVM is hierbij niet alleen om deelnemers van een baan te voorzien. Belangrijk hierbij is ook om alle betrokken partijen, dus cliënt, werkgever, collega’s, ouders en begeleidende (zorg)instanties gemotiveerd en op één lijn te krijgen. Positief effect: we bevorderen duurzaamheid en voorkomen een mogelijke (snelle) uitval.

Qua jobcoach-taken kunnen we dan denken aan het inwerken van de cliënt en adviseren over rand-voorwaarden en arbeidsinrichting, maar ook het evalueren, afstemmen van werktijden en -uren, trainen, conflicthantering, interventiecoaching en motivering. Daarnaast wordt de werkgever begeleid en gecoacht op aansturing en (werkplek) aanpassingen op de werkvloer en op voordelen van wet- en regelgeving.

Re-integratie coaching

Met een meerjarige coachende en begeleidende werkervaring binnen het gehele Sociale- en Werkgevers­domein, heeft EVM zich ontwikkeld tot een allround re-integratiespecialist en jobcoach. In samenspraak met werknemers zorgen wij voor maatwerk in re-integratie-, coaching- en arbeids­bemiddelingstrajecten. Belangrijk hierbij is uiteraard ook de samenwerking met werkgevers, verzekeraars, UWV, onderwijs en de partners Sociaal Domein. Gecombineerd met coaching on the job ondersteun ik werknemers en leidinggevenden in het realiseren van duurzame, persoonlijke- én werkgeversdoelstellingen.

Verzuimbegeleiding

Hierbij kunnen we denken aan bv. NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel), ASS (Autisme Spectrum Stoornis), Stress, Burn-out klachten en Mentale klachten. EVM heeft uitgebreide kennis en ervaring met de beperkingen in het werk dat deze klachten met zich meenbrengen.  EVM verzorgt maatwerk re-integratie- en verzuimtrajecten binnen de Wet Verbetering Poortwachter, spoor 1, 2 en 3, in combinatie met Verzuimpreventie. EVM ondersteunt u en uw werknemer bij complexe vraagstukken op het gebied van re-integratie. U krijgt op deze wijze ondersteuning bij de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Mocht tijdens het traject aanvullende, specialistische ondersteuning noodzakelijk zijn, dan schakelen wij direct met diverse partners, zoals arbeids­deskundigen, revalidatieartsen en psychologen. KLIK HIER voor meer informatie over onze Verzuimspecialisatie.