Verbindend vanuit alle betrokken partijen

EVM Arbeidscoaching is inzetbaar vanuit diverse initiatieven. Zo werken wij vanuit rechtstreekse aanvragen van Cliënten, Sociale instellingen, Onderwijs en Werkgevers. In de meeste gevallen zullen deze doelgroepen tijdens de opdracht (wisselend) en effectief met elkaar verbonden worden, één van de specialismes van EVM. Met jarenlange ervaring in Jobcoaching-, Re-integratie- en Verzuimtrajecten ondersteunen wij werknemers en leidinggevenden in het realiseren van persoonlijke en zakelijke doelstellingen.

Cliënten

Zo heeft EVM veel ervaring in het coachen en begeleiden van jongeren en volwassen – ook bv met een PGB binnen de WLZ – met diverse arbeidsbeperkingen, zoals:

 • Burn-out
 • Licht verstandelijke beperking (LVB)
 • Autisme spectrum stoornis (ASS)
 • Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
 • Lichamelijke beperkingen
 • Psychische beperkingen
 • Jongeren in VSO-, Praktijk- en MBO-onderwijs
 • Jongeren met leer-, angst-, en gedragsproblemen
 • Cliënten in Participatiewet: Wajong > ZW – WWB – WIA – IVA – Doelgroep register
 • Cliënten in Wet Verbetering Poortwachter > Verzuimbegeleiding Spoor 1, 2 en 3
 • ZZP‘ers met langdurige arbeidsongeschiktheid, via Verzekeraars of UWV

Onderwijs & Werkgevers (transitiecoaching)

EVM begeleidt leerlingen – voor wie dat niet vanzelfsprekend is – van onderwijs naar stage en een betaalde baan. EVM heeft specifieke expertises om dit voor elkaar te krijgen, uiteraard samen met de leerling, stagedocent/leerlingbegeleider en werkgever. De werkzaamheden bestaan o.a. uit een intake waarbij een individueel maatwerkplan wordt opgesteld. De stagedoelen, leerdoelen, benodigde (administratieve en communicatieve) ondersteuning en gerichte coaching behoefte worden vastgelegd. Waar nodig wordt de gemeente en/of het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) bij het proces betrokken.
In deze brugfunctie neemt EVM niet het werk van de school, werkgever, RMC of de gemeente over. Hij vult deze aan, adviseert, bundelt ieders kwaliteiten en zorgt voor een brugfunctie voor de leerling naar een succesvolle stage en een duurzame, reguliere baan.

Sociale instellingen

Vanuit diverse sociale organisaties werkt EVM mee aan modulaire-, werkfit- en Jobcoachtrajecten. Voor en met Gemeenten werken we bv aan Leerwerk­trajecten, Sociale Activering en Regionale trajecten. Meer werkgevergericht worden we ingezet voor Verzuimbegeleiding, Verzuimpreventie en Interne Jobcoaching. EVM werkt hierbij dan samen met:

 • Arbeidsdeskundigen & Arbodiensten
 • Bedrijfsmaatschappelijk werk
 • Counseling
 • Onderwijs instanties
 • Verzekeraars
 • Instanties Sociale Kaart
 • Schuldhulpverlening
 • Regionale Leerwerkbedrijven
 • WMO – gemeenten
 • UWV ZW en UWV Werkbedrijf
 • Werkgevers

Vanuit de werkgever (interne jobcoaching)

Daarbij ondersteunt EVM ook (vanuit een rechtstreeks verzoek van de werkgever) werk­nemers en leidinggevenden in verband met verzuim­begeleiding, verzuimpreventie en (eventueel voor langere termijn) interne jobcoaching. Hierbij kunt u denken aan heldere advisering van bedrijven op het gebied van wet- en regelgeving Participatie voor bv. loonkostenvoordelen en subsidie­mogelijk­heden en praktische- en administratieve uitvoering van Wet Verbetering Poortwachter. Daarbij verzorgen wij adviestrajecten voor midden- en kleinbedrijf op het gebied van Inclusief Werk­geverschap en Verzuim­preventie, maar ook maatwerkadvies voor vergoeding werkplek­aanpassingen en voorzieningen via UWV en/of Gemeente.